Група № 8 (сярэдняя) з беларускай мовай навучання

меню раздела

Група з беларускай мовай навучання і выхавання

для дзяцей 4-5 гадоў (сярэдняя).

Выхавальнікі дашкольнай адукацыі: 

Адным з галоўных дасягненняў у перыяд дашкольнага дзяцінства з’яўляецца авалоданне мовай. Першыя маўленчыя навыкі дзіця атрымлівае ў сям’і. Грамадскае дашкольнае выхаванне, з’яўляючыся першым звяном агульнай адукацыйнай сістэмы, закладвае асновы моўнай культуры асобы. 

Мова — гэта не толькі сродак сацыяльнага ўзаемадзеяння, намінацыі рэчаіснасці, прылада інтэлектуальнай дзейнасці, рэфлексіі, самавыяўлення, самарэгуляцыі і сацыялізацыі асобы, але і ўвасабленне культурных і гістарычных каштоўнасцей народа.

Мова таксама выступае асноўным механізмам этнагенезу (прыналежнасць пры нараджэнні да якой-небудзь нацыі), дзе за ёй замацоўваецца сігніфікатыўная функцыя, інакш кажучы, мова служыць знакам для нацыянальнай ідэнтыфікацыі. 

Працэс авалодання дзіцём мовай вельмі складаны, што абумоўлівае патрэбу ў педагагічным кіраванні, заснаваным на грунтоўным навуковым псіхолага-педагагічным падыходзе. Унікальнасць і складанасць моўнай сітуацыі, якая характарызуецца функцыянаваннем у рэспубліцы беларуска-рускага блізкароднаснага білінгвізму, патрабуе пэўнай спецыфічнай арганізацыі выхавання і навучання дзяцей дашкольнага ўзросту ў адпаведнасці з неабходнасцю засваення дзвюх моў.

Авалоданне беларускай мовай у групе адбываецца ў адпаведнасцi з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыi. 

Вывучайце родную мову разам з намi!

Казкі беларускія! Прыказкі, конкурсы, сцэнары, загадкі, калыханкі, прыпеўкі, вершыкі і шмат іншага для беларускіх дзетак

Панядзелак

9.00 - 9.20

9.25 - 9.50

Дзіця і грамадства

Фізічная культура

Аўторак

9.00 - 9.20

9.25 - 9.50

Дзіця і прырода/Матэматыка

Лепка/аплікацыя/канструяванне

Серада

9.00 - 9.20

9.25 - 9.50

15.30 - 15.55

Музыка

Развіцце маўлення

Фізічная культура

Чацвер

9.00 - 9.20

9.25 - 9.50

10.15 - 10.45

Дзіця і грамадства

Маляванне

Фізічная культура (вуліца)

Пятніца

9.00 - 9.20

9.25 - 9.50

Развіцце маўлення

Музыка

to top button